Vi søker til enhver tid deg som er motivert og har en serviceinnstilt holdning. Vi ønsker å skape en trygg og forutsigbar arbeidsplass, der du som medarbeider kan videreutvikle dine ferdigheter.

Våre kunder og samarbeidspartnere er solide aktører innen sine virksomhetsområder. Vi har fokus på langsiktighet i valg av kunder. Dette fører til langvarige oppdrag og forutsigbarhet for deg som ansatt. Vi har fokus på kompetanseheving internt og vil dekke nødvendige kurs du trenger for å jobbe hos våre kunder. Dette er en forutsetning for at du skal kunne utøve jobben din på en sikker og forsvarlig måte.

Hos oss står HMS i fokus, og vi er opptatt av at du til enhver tid skal være oppdatert på HMS regelverk, ha de nødvendige kurs og sertifikater og at du skal alltid ha nødvendig verneutstyr tilgjengelig.

Søk på jobb hos oss i dag!